CANA är en nomadisk konstförening som främst arbetar med utställningsprojekt utanför storstadsregionerna. CANA arbetar med att undersöka och ta fram olika metoder för att curera utställningar och genom samarbeten sammanföra olika nätverk.


 CANA Konstföreing drivs av:

Ann-Catrin Olsson

Filippa Nilsson Kallhed

Olivia Pettersson Fleur