Framtidskropp är en studie i kroppens förutsättningar när den ställs i relation till teknologi, evolution och i relation till sig själv. Kropp i detta fall innefattar inte bara den mänskliga kroppen utan också det kroppsligt relaterbara. Inom ramen för projektet Framtidskropp låter vi konstnärskap mötas i önskningar om kroppens möjliga omformning och upplösning, undersökningar av de koder och regler som skapar kroppens representation och en vandring i kroppens spår.


Framtidskropp är ett utställningsprojekt curerat av Ann-Catrin Olsson och Filippa Nilsson Kallhed från CANA

Grafisk design: Johanna Tham

Framtidskropp#1, Nos, Tallkrogen, 2019.05.10-2019.05.12


I Framtidskropp#1 möts fyra konstnärskap som var på sitt sätt berör frågor om kroppens varande och förskjutningar:


Berätta om det liv som din kropp har levt; uppmaningen blir utgångspunkten för Marte Edvarda Tidslevolds (f.1985, Misvær, Norge) performance Tell me more.Verket bygger på fördjupande samtal och utifrån dessa kommer Tidslevold skapa abstrakta, taktila porträtt av deltagarna i form av måttsydda dräkter. Att blicka bakåt på den egna kroppens erfarenheter och historia blir ett sätt att skapa den framtida representationen. 


Hur en väljer att representera sig själv är själva råmaterialet i Jonas Westlunds (f.1982, Sandviken) verk The City of Thousand Hands. Från ett stort arkiv nedladdade spegelselfies har Westlund skapat en animation genom att frilägga händerna ur dessa. Handen som reflexmässigt greppar telefonen på ett vanemässigt sätt - när fokus hos fotografen ligger på övriga kroppsdelar eller ansiktet så framträder denna kroppsdel intressant i kontexten. Det som återstår är handens förvrängda gester.


Handens gester återkommer även hos Kristoffer Palmgren (f. 1986, Jät) i verket Superman. Avgjutningar av konstnärens hand i den ikoniska superhjälte-posen har koloniserats av mikroorganismer från olika platser. Alla större levande organismer har ett eget ekosystem av mikrober på och i sig och genom att odla ut dem kan enskilda individers unika fauna synliggöras. Med verket vill Kristoffer Palmgren påvisa dessa spännande organismer och ekosystem som finns mitt ibland oss och faktumet att människokroppen är mer av en stor mikrob boplats än en egen individ. 


Det subtila spåret efter kroppens gester är närvarande i Sofi Lardner Häggströms (f. 1972, Stockholm) The Eerie series. En pågående serie oljemålningarna, utan förlaga och i olika storlek, som tillkommit ur ett behov att få utlopp för en välbekant handling; som om gesten att måla fäst sig i muskelminnet och resulterar i handens val för stunden.


Framtidskropp#2  Flanör, Gävle   2020.08.2 -2020.09.13 


Framtidskropp är en studie i kroppens förutsättningar när den ställs i relation till teknologi, evolution och i relation till sig själv. Kropp i detta fall innefattar inte bara den mänskliga kroppen utan också det kroppsligt relaterbara. Inom ramen för projektet Framtidskropp låter vi konstnärskap mötas i önskningar om kroppens möjliga omformning och upplösning, undersökningar av de koder och regler som skapar kroppens representation och en vandring i kroppens spår. 


I Framtidskropp#2 presenteras verk av 12 stycken konstnärer som tar sig an idéer om kroppen och kroppslighet ur olika perspektiv och med olika arbetsmetoder. I arbetet med utställningen har vi försökt fokusera på en utopisk framtidssyn och önskningar om vad kroppen och kroppslighet kan få vara. I urvalet har det varit viktigt att med verken visa på ett brett spektra, att försöka rymma så många parametrar som möjligt,  att ge plats åt många narrativ som kan få gå kors och tvärs genom verken, kroka i varandra och möjligen utgöra ytterligare narrativ. I diskussionen om vilka konstnärer som fått förfrågan att medverka har vår tankar rört sig kring ord som eskapism, kroppens historia v/s den egna kroppens narrativ, kroppen genom ett digitalt filter, det ockulta, det normativa, det kollektiva, kroppen som plural. I de samtal vi fört om urval av verk har det också blivit tydligt att de utopiska tankarna bör ses i relation till det mörker som omger kroppens historia. Att det inte går att blicka framåt utan att se bakåt. Hur förgångna önskningar sedda i backspegeln blir nya idéer. Hur teknisk innovation och nya sätt att ta sig an material möjliggör en väg framåt där det kroppsligt relaterbara inte tyngs ner av gamla bojor.

 

För oss har det varit viktigt att urvalsprocessen skett stegvis genom en organisk metod. Till Framtidskropp#2 har vi bjudit in konstnärer att medverka i omgångar, det började med de fyra som deltog i utställningen Framtidskropp#1 våren 2019, som kan ses som ett pilotavsnitt där vi utkristalliserade en kärna av olika riktningar att bygga vidare på, sedan ytterligare fyra inbjudna konstnärer för att vidga konceptet och slutligen fyra till för att föra in nya och binda samman idéer och narrativ.


Medverkande konstnärer: Sofi Lardner Häggström, Kristoffer Palmgren, Jonas Westlund, Marte Edvarda Tidslevold, Linda Morell, David Åberg, Carin Ellberg, Anna Ting Möller, Magnus Wallin, Valeria Montti Colque, Linda Sestrajcic och Andreas Knag-Danielsen.


Nedladdningsbar PDF

Presentation av medverkande konstnärer

Grafisk design:Johanna Tham

Panelsamtal Framtidskropp#2 Samtliga svar

Curator Susanne Ewerlöf har, baserat på utställningens tematik och medverkande konstnärers praktiker, formulerat fyra frågor. Varje konstnär har fått två frågor, med möjlighet att besvara en eller båda två. Deras svar presenteras i ca 1 minut lång videos. 

Subs in english.