VISKLEKEN
Växjö Konsthall + CANA 14.10.2022 - 7.1.2023


Är det inte så; att bygga en utställning är att lägga örat mot marken, att fånga upp en viskning?


I projektet Viskleken, har vi lånat strukturen från leken med samma namn för att undersöka en själv-curerande process, som metod för att sätta samman en utställning. På samma sätt som hur en lång mening transformeras allt eftersom den upprepas – när viskningen går från deltagare till deltagare – ändrar utställningen riktning och karaktär för varje steg framåt i en kedja av inbjudningar. Att påbörja det här projektet är att sätta ner nålen var som helst på kartan, för någonstans måste man börja. CANA stod för den första inbjudan. Med vårt val satte vi vår intention för projektet och vår avsikt var att ge upp kontrollen. Vem skulle du vilja ställa ut med? är frågan som ställs och skickas vidare. Vi bjöd in Tilda Lovell, som i sin tur bjöd in Tobias Bradford. Tobias tillfrågade Oona Libens, som ville skicka en inbjudan till Fia Linnéa Emelie Doepel, som slutligen ställde frågan till Hanna Andersson.


Först efter att kedjan med inbjudna konstnärer blivit klart har alla deltagare fått veta vem de bjudits in av och vilka övriga som medverkar i utställningen. Inbjudande konstnär har också varit den som valt verk av den de bjudit in. Vissa parametrar har funnits att förhålla sig till under visklekens gång;

o konstnären ska vara verksam i Sverige,
o helst vara en ny kontakt eller bekantskap,
o inbjudande konstnär ska känna ett släktskap till konstnären genom sin praktik, men denne får gärna arbeta i ett annat medium eller uttryck än konstnärensom bjuder in.


Konstnärernas personliga preferenser har sedan styrt inbjudningskedjan vidare, i frågor som; vad kan den här personen tillföra, vilka idéer läser jag in i den här konstnärens verk. Finns det beröringspunkter eller är det i kontrasten det händer något nytt? Vi har inte försökt tyda eller dechiffrera, vi har följt viskningen och låtit processen ha sin gång. En process som alltid är närvarande i utställningsarbete men som för det mesta förblir dold, vilket gör den intressant att bryta upp och belysa på
detta sätt.


Vi påbörjade en viskning, som nu transformeras via fem konstnärskap i
utställningen Viskleken – ett samarbete mellan CANA och Växjö Konsthall.


/ CANA

Viskleken som podd

Under arbetet med Viskleken inledde vi ett samarbete med Jenny Danielsson, en av grundarna till Konstkompaniet och som även driver podden The Artword podcast, Jenny tillägnade utställningen ett poddavsnitt där även hon inspirerats av visklekens struktur i intervjuer med utställningens curators och medverkande konstnärer. Avsnittet producerades med stöd av Bild och form Kronoberg, CANA Konstförening och Växjö Konsthall.


Länk till avsnittet på Spotify: https://open.spotify.com/episode/18Vyblcw1bxpMjr6GA2JHY

Inbjudningskedjan


Läs deltagande konstnärers motiveringar till val av konstnär att bjuda in. Inbjudningskedjan började med att vi i CANA bjöd in en konstnär som i sin tur fick bjuda in och som i sin tur fick bjuda in. Inbjudningarna skedde helt anonymt.